Współinwestor w zadaniu: budowa budynku mieszkalno-usługowego w Gryfinie

Adres:
Gryfino, ul. Jana Pawła II

Zakres prac:
- wykonawstwo w zakresie objętym projektem budowlanym
- nadzór nad inwestycją

Czas realizacji:
2011-2013Projekt przebudowy istniejącego wolnostojącego budynku mieszkalno-usługowego z apteką na parterze

Adres:
Międzyzdroje, ul. Zwycięstwa

Zakres prac:
- projekt budowlany architektury i konstrukcji
- projekt technologii apteki z elementami architektury oraz projektów branżowych
- projekt budowlany instalacji wod-kan, cwu., instalacji ogrzewczej
- projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych
- badania geotechniczne
- ekspertyza techniczna


Zleceniodawca:
PZF "CEFARM - SZCZECIN" S.A.

Czas realizacji:
2007-2008Budowa Miejskiego Inspektoratu ZUS w Szczecinie przy ul. Citroena


Adres:
ul. Andre Citroena, Szczecin

Zakres wykonanych prac:
- badania geotechniczne podłoża gruntowego i dokumentacje z tych badań.
- projekt budowlany i wykonawczy wielobranżowy, w tym:
    - projekt architektoniczny, konstrukcyjny, instalacji wod. kan i CWU, wentylacji i klimatyzacji, - projekt węzła cieplnego, instalacji CO, projekt wnętrzowych instalacji elektrycznych, projekt instalacji ostrzegania i alarmowania, projekt instalacji p.poż, projekt instalacji komputerowej.
- projekt zagospodarowania terenu, w tym:
    - projekt zjazdu do inspektoratu ZUS, dróg wewnętrznych i parkingów, chodników i zieleni,
    - projekty przyłączy: kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej,
    - projekt przyłączenia do miejskiej sieci grzewczej,
- aneks obrony cywilnej, informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- opracowanie warunków technicznych wykonania i odbioru robót .
- kosztorys inwestorski, zbiorcze zestawienie kosztów zadania.
- uzyskanie wszystkie niezbędnych uzgodnień projektu budowlanego oraz pozwolenia na budowę.

Inwestor:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie

Okres realizacji:
2007-2008Przebudowa związana ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń po byłym przedszkolu na funkcje biurowe oddziału szczecińskiego ZUS w Myśliborzu

Adres:
Świnoujście

Zakres prac:
- architektura ( zawierający plan zagospodarowania )
- konstrukcje
- instalacje - elektryczne
- instalacje wod-kan i c.w.u.
- instalacje co, gaz i wentylacji mechanicznej
- przyłącze wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
- ekspertyza techniczna
- inwentaryzacja
- informacja dotyczaca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
- opinia geotechniczna

Inwestor:
ZUS Szczecin

Czas realizacji:
2006Przebudowa pomieszczeń w internacie zespołu szkół zawodowych na funkcje biurowe Oddziału Szczecińskiego ZUS Świnoujście

Adres:
Świnoujście

Zakres prac:
- dostosowanie obiektu do ww. celów ze szczególnym uwzględnieniem warunków ochrony przeciwpożarowej , wymagań sanitarno-higienicznych i bhp
- termo renowacja i zabezpieczenie przed wilgocią
- wykonanie nowej elewacji zewnętrznej
- zmiany części istniejącej-główne roboty rozbiórkowe i zamurowania
- wykończenie zewnętrzne
- wykończenie wewnętrzne

Inwestor:
Oddział Szczecińskiego ZUS - Świnoujście

Czas realizacji:
2005Przebudowa związana ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń części istniejącego budynku usługowo-handlowego Pazim w Szczecinie na centrum odnowy biologicznej

Zakres prac:
- architektura
- technologia z elementami architektury - część 1
- technologia z elementami architektury - część 2
- konstrukcje z ekspertyzą techniczną
- instalacje wod-kan i cwu
- instalacje klimatyzacyjna, wentylacji mechanicznej oraz grzewcza i chłodnicza
- instalacje - elektryczne wewnętrzne

Opracowania:
- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
- ekspertyza techniczna - uzgodniona z komenda wojewódzką straży pożarnej
- inwentaryzacja

Zleceniodawca:
Pazim Szczecin

Czas realizacji:
2006Centrum wodne LAGUNA w Gryfinie

Adres:
ul. Wodnika 1, Gryfino

Zakres wykonanych prac:
- inwestor zastępczy przy budowie II etapu CW LAGUNA w Gryfinie,
- projekt i pozwolenie na budowę sieci elektroenergetycznej zasilającej Centrum
  Wodne bezpośrednio z El. Dolna Odra,
- przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- uczestnictwo w przetargu i negocjacjach z wykonawcami,
- negocjacje z bankami w celu uzyskania kredytu,
- nadzór nad kompleksowym wykonaniem II Etapu CW LAGUNA,
- rozliczenia inwestycji,
- projekty zamienne oraz dokumentacja powykonawcza budowlana dla II Etapu
  budowy CW LAGUNA,
- pozwolenie na użytkowanie.

Inwestor:
Fundacja na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino

Okres realizacji:
1999-2001

Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy w Lubimiu k/Międzyzdrojów

Adres:
Lubin k\Międzyzdrojów

Zakres prac:
- decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
- badania geologiczne,
- projekt budowlano-wykonawczy,
- pozwolenia na modernizację i rozbudowę Ośrodka Wypoczynkowo-Szkoleniowego
  w Lubiniu k/Międzyzdrojów,
- nadzór inwestorski i autorski,
- pozwolenie na użytkowanie.

Inwestor:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie

Okres realizacji:
1995-1997

Projekt modernizacji budynku administracyjno-produkcyjnego w Szczecinie

Adres:
ul. Chopina, Szczecin

Zakres prac:
projekt modernizacji

Inwestor:
Spółdzielnia Pracy GRYF-PLAST w Szczecinie

Powierzchnia zabudowy:
456,37 m2

Okres realizacji:
2002-2003Centrum konferencyjno-hotelowe - koncepcja

Adres:
okolice Szczecina

Zakres prac:
wykonanie projektu koncepcyjnego budowy centrum konferencyjno-hotelowego
  z podziemnymi garażami

Powierzchnia zabudowy:

1201,0 m2

Powierzchnia całkowita:
9604,0 m2

Liczba pokoi hotelowych:

96

Okres realizacji:
2000Rozbudowa parterowego budynku usługowego - koncepcja

Adres:
Szczecin

Zakres prac:
projekt koncepcyjny w zakresie rozbudowy i nadbudowy dwóch kondygnacji
  i salonu sprzedaży

Inwestor:
prywatny

Powierzchnia zabudowy:

503,90 m2

Okres realizacji:
2001Pomieszczenia monitoringu w budynku Urzędu Wojewódzkiego

Zakres prac:
- dokonanie weryfikacji projektu budowlanego i kosztorysów
- dokonanie niezbędnych korekt w projekcie budowlanym, uzyskanie uzgodnienia projektu budowlanego
- opracowanie odpowiednich wniosków i uzyskanie w zastępstwie WIOŚ pozwolenia na budowę
- prowadzenie kontroli budowy
- dokonanie rozliczenia zadania

Czas realizacji:
2003Ogólnomiejska hala widowiskowo-sportowa w Szczecinie

Lokalizacja:
Al. Wojska Polskiego - ul. Zawadzkiego - ul. Szafera, Szczecin

Zakres prac:
projekt koncepcyjny w ramach przetargu publicznego

Zamawiający:
Urząd Miejski w Szczecinie

Pow. użytkowa:
28.000 m2

Miejsca na widowni:
8.000 - 11.000

Okres realizacji:

2001Oddziały terenowe ZUS

Lokalizacja:
województwo zachodniopomorskie

Zakres prac:
wykonanie projektów modernizacji, uzyskanie pozwolenia na modernizację i rozbudowę bądź przebudowę Oddziałów terenowych ZUS w Międzyzdrojach, Gryfinie, Stargardzie Szczecińskim, Pyrzycach i pełnienie nadzoru autorskiego.

Inwestor:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie

Okres realizacji:
1995-1997 
Kompleksowe usługi projektowe w zakresie budownictwa. Opracowania z zakresu ochrony środowiska. Nadzory autorskie i inwestorskie. Badana geologiczne gruntów. Szacowanie nieruchomości i obrót nieruchomościami.
by studio-online.pl