PROJBUD Sp. z o.o. Sp.k. oferuje następujące usługi:

 

1. Kompleksowe usługi projektowe w zakresie budownictwa:
 • ogólnego (budynki biurowe, banki, obiekty handlowe, hotele, budynki mieszkaniowe),
 • przemysłowego (stacje obsługi, hale, węzły c.o),
 • wodnego,
 • modernizacji i remontów budynków,
 • drogowego (drogi, ulice, parkingi),
 • terenów zielonych,
 • małej architektury,
 • liniowego (sieci: energetyczne, gazowe, wodno-kanalizacyjne i inne).
2. Opracowania z zakresu ochrony środowiska:
 • raporty oddziaływania na środowisko,
 • operaty wodno-prawne,
 • projekty rekultywacji terenów zdegradowanych (składowiska, wyrobiska poeksploatacyjne),
 • projekty składowisk odpadów,
 • projekty urządzeń ograniczających hałas.
3. Kompleksowe usługi w zakresie przygotowania inwestycji, pełnienia funkcji inwestora zastępczego.

4. Nadzory autorskie i inwestorskie.

5. Prowadzenie spraw formalno-prawnych związanych z inwestycją (warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie i inne niezbędne decyzje i pozwolenia wymagane prawem).

6. Badana geologiczne gruntów.

7. Szacowanie nieruchomości i obrót nieruchomościami.

8. Wykonawstwo budowli z zakresu ochrony środowiska (budowa składowisk odpadów, rekultywacja terenów zdegradowanych, urządzenia ograniczające hałas).

9. Świadectwa energetyczne budynków i lokali mieszkalnych oraz części budynków stanowiących samodzielną całość techniczno-użytkową zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 listopada 2008 r.
 
Kompleksowe usługi projektowe w zakresie budownictwa. Opracowania z zakresu ochrony środowiska. Nadzory autorskie i inwestorskie. Badana geologiczne gruntów. Szacowanie nieruchomości i obrót nieruchomościami.
by studio-online.pl