Firma PROJBUD powstała w 1988 roku. W okresie swojej działalności Spółka projektowała, nadzorowała i realizowała obiekty budowlane na terenie województwa i miasta Szczecina oraz w całej Polsce.
PROJBUD Spółka z o.o. Spółka komandytowa jest następcą prawnym PROJBUD Sp. z o.o. (nazwę Spółki zmieniono wskutek zmiany formy prawnej). KRS 0000321280.

Od 1994 roku PROJBUD jest członkiem Izby Projektowania Budowlanego pod nr 463.
W roku 1997 i 1998 spółka uzyskała certyfikat "SOLIDNY PARTNER".
W roku 2001 Spółka wdrożyła i otrzymała Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001, a w roku 2008 Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem ISO 14001. Zakres certyfikacji ISO 9001:2001 i ISO 14001:2004 to: "Projektowanie i zastępstwo inwestycyjne przy wznoszeniu, modernizacji i remontach obiektów budowlanych" oraz "Budowa i rekultywacja składowisk odpadów przemysłowych".

Nasi pracownicy i współpracownicy są wysokokwalifikowaną kadrą inżynierską, posiadającą uprawnienia do projektowania i wykonawstwa w robotach budowlanych i instalacyjnych, uprawnienia do opiniowania dokumentacji w zakresie BHP, PPOŻ i higieniczno-sanitarnym, jak również uprawnienia dla kierowników składowisk odpadów.

PROJBUD Sp. z o.o. Sp.k. posiada ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania swojej działalności do sumy 2 000 000 PLN.

Logo Projbud jest znakiem zastrzeżonym.
 
Kompleksowe usługi projektowe w zakresie budownictwa. Opracowania z zakresu ochrony środowiska. Nadzory autorskie i inwestorskie. Badana geologiczne gruntów. Szacowanie nieruchomości i obrót nieruchomościami.
by studio-online.pl